Minesto koncentrerar den operativa verksamheten med Dragon Class under 2022 till Färöarna

Press releases

14 mars 2022

Minesto har beslutat att koncentrera årets operativa verksamhet med sina marina kraftverk Dragon Class till bolagets etablerade och nätanslutna installationsplats i Vestmannasund, Färöarna. Detta görs för att hantera förseningar i leveranskedjan samtidigt som det låter Minesto dra nytta av betydande synergier och nya möjligheter för en mer kostnadseffektiv drift, elproduktion inom befintligt elköpsavtal och på så sätt en snabbare väg till kommersiell utrullning.

Minestos första D4-enhet kommer enligt ursprunglig plan gå rakt in i kontinuerlig nätansluten drift i Vestmannasund, Färöarna under första halvåret 2022. För att optimera tidslinjen har Minesto beslutat att även installera nästkommande D4 (100 kW) och den större D12 (1,2 MW) i Vestmannasund under 2022, istället för att sätta dessa enheter i demonstrationstestning i Frankrike och Wales som ursprungligen planerat.

”Vi är övertygade om att denna omstrukturering av våra pågående projekt är den bästa vägen framåt. Detta är den mest värdeskapande användningen av investeringar, både privata och offentliga, i våra EU-finansierade samarbeten med Welsh European Funding Office och Interreg Tidal Stream Industry Energiser Project. Finansieringsavtalen för dessa projekt förblir desamma, liksom vårt åtagande att utveckla en kommersiell 80 MW-park utanför norra Wales”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Att effektivisera våra installationer till en plats ger betydande synergier när det gäller riskreducering, logistik och kostnader. Det är det snabbaste sättet att påvisa den uppgraderade kraftverksprestandan, generera intäkter och möjliggöra storskalig utbyggnad av parker på flera platser.”

Detta beslut minskar potentiella projektförseningar från leveranskedjan. På grund av Covid-19-pandemin har det funnits osäkerheter och leveransutmaningar vilka hanteras mer effektivt genom att verksamheten koncentreras till en geografisk plats.

Den nya projektplanen gör det möjligt att driftsätta de två D4-enheterna och det följande D12-kraftverket i tät följd och ha systemen i drift samtidigt. Detta möjliggör i sin tur för Minesto att över längre tid generera elproduktionsdata till elnätet, data som kommer användas i alla pågående samarbetsprojekt.

”Vårt samarbete med SEV fortsätter och deras roll i att tillhandahålla nätanslutningar, tillstånd, praktiskt stöd på plats – och helt enkelt vara världens första avancerade kund av Deep Green-energi – är av stort värde för oss. För att inte tala om att de tre enheterna kommer att producera el under det befintliga energiköpsavtalet”, säger Martin Edlund.

Vidare fortsätter Minestos samarbete även med sina franska partners. Fokus ligger på att leverera resultat inom TIGER-projektet kopplat till reducerade energikostnader och att demonstrera teknikens och den operativa verksamhetens låga miljöpåverkan. I Wales fokuserar arbetet nu på montering och fabrikstestning av den kommersiella D12-enheten och viktiga stödsystem som botteninfästning och installationsramar. Produktionsdata från detta system kommer att stödja det pågående utvecklingsarbetet mot utbyggnaden av en 80 MW-park i Holyhead Deep.

För press-förfrågningar, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communications Manager
+46 735 23 71 58
cecilia.sernhage@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 mars 2022 kl. 11:00 CET.