Minesto kontrakterar Leask för borrad och gjuten förankring för Dragon 12 – en teknik redo för utbyggnad av parker

Press releases

10 mars 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har kontrakterat Leask Marin för installation av en borrad och gjuten förankring för det första Dragon 12 systemet i Vestmanna, Färöarna. Detta markerar ett skifte från att tidigare ha använt gravitationsfundament, till en borrad förankring fäst i havsbotten. Skiftet ger minskade koldioxidutsläpp samt reducerade installationskostnader, vilket gör Minesto väl positionerat för utbyggnad av parker.

Minesto har kontrakterat Leask Marine Ltd att leverera design och installation av ett borrat och gjutet, rörformat förankringsfundament för den första Dragon 12 enheten att installeras i Vestmannasund, Färöarna.

Valet av Leasks borrade och gjutna förankringslösning innebär ökade kundvärden i form av lägre installationskostnader och flexibel design jämfört med traditionella lösningar för förankringsfundament.

”Detta är ett viktigt steg i uppskalningen av våra tidvattenkraftverk. Vi har nu en lösning lämpad för utbyggnad av parker,” säger Martin Edlund, vd på Minesto.

Ett borrat förankringsfundament kräver mindre material än ett gravitationsbaserat, vilket minskar koldioxidavtryck (totala CO2-utsläpp under en livscykel) avsevärt. En borrad förankringslösning använder en begränsad yta av havsbotten, och med snabb installation med låg ljudvolym har den därför en liten miljöpåverkan.

”Att ta steget mot en borrad förankringslösning, bort från gravitationsfundament, är en väsentlig utveckling mot utbyggnad av parker. Detta kommer att resultera i betydande kostnadsbesparingar för logistik, material, installation och avveckling,” säger David Collier, COO på Minesto.

Minesto har en lång historik av framgångsrikt samarbete med Leask Marine i en rad projekt inom fundament och installation. Leasks förankringsteknologi är väl beprövad men används nu för första gången inom tidvattenenergi när Minestos drakar förankras med den innovativa lösningen.