Minesto når kommersiell milstolpe – försäljning av tidvattensiteutveckling i Asien

Press releases

13 januari 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att bolaget har tagit en första historisk försäljningsorder av tjänster för utveckling av en tidvattensite för Dragon Class kraftverk till en stor aktör inom offshore-energi i Asien.

Minesto har kontrakterats för att utvärdera en tidvattensite åt ett ledande asiatiskt företag inom offshore-energi för installation av Minestos Dragon Class kraftverk. Arbetet genomförs under första kvartalet 2023 och har ett initialt ordervärde om 35 000 EUR.

Minesto har utvecklat ett strukturerat arbetssätt för identifiering och utvärdering av tidvattensiter baserat på praktisk erfarenhet från siter i Wales, Storbritannien, och Färöarna.

"Med tanke på de unika egenskaperna hos vår teknik är det viktigt att vi nu erbjuder dessa tjänster till projektutvecklare och kunder i tillägg till bolagets egna pågående siteutvecklingsaktiviteter", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Identifiering och utvärdering av tidvattensiter är det första steget för aktörer inom offshore-energi att bli en del i värdekedjan för förnybar havsenergi. Offshoresektorn tillför dessutom kompletterande resurser till Minesto genom sina väletablerade marina operationer och erfarenheter av stora infrastrukturprojekt inom energi.

"Det är ytterst värdefullt för oss att tjänster för siteidentifiering och förstudier engagerar självständiga projektinvesterare och energiprojektutvecklare. Viljan att investera i siteidentifering och analys är nyckeln till vår produktförsäljning och storskalig utbyggnad. En milstolpe i den asiatiska marknaden är uppnådd,” säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 januari 2023 kl. 13:00 CET.