Minesto och National Taiwan Ocean University tecknar samarbetsavtal

Press releases

10 november 2016

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har idag tecknat ett samarbetsavtal tillsammans med Research Center for Ocean Energy and Strategies vid National Taiwan Ocean University. Samarbetet kommer att omfatta installation och havstester av en skalmodell samt forskning på Minestos unika teknologi Deep Green.– Detta är ett genombrott på en marknad med omfattande potential för Minesto”, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

Samarbetsavtalet mellan Minesto och Research Center for Ocean Energy and Strategies (RCOES) undertecknades torsdag morgon vid en ceremoni på National Taiwan Ocean University i Keelung, Taiwan. Inom ramen för samarbetsavtalet ska Minesto och RCOES utforska potentialen för Minesto teknologi Deep Green i Taiwan.

Samarbetet kommer att successivt växa i storlek och omfattning och som ett första steg ska ett Deep Green-kraftverk i kvartsskala installeras vid en existerande testsite, som ägs av RCOES, i Keelung. Detta gör det möjligt för Minesto och RCOES att utföra långvarig testning av Deep Green-teknologin i taiwanesiska tidvattenströmmar.

– Vi är mycket nöjda över att ha tecknat detta samarbetsavtal med RCOES. Det är en viktig milstolpe i kommersialiseringen av Deep Green-teknologin och ett genombrott på en marknad med omfattande potential för Minesto, säger Martin Edlund, VD på Minesto, och fortsätter:

– För en framgångsrik lokal kommersialisering av teknologi inom marin energi är det högst väsentligt att lokal forskningskompetens får möjlighet att forska på och verifiera tekniken. Denna forskning kommer dessutom ge ett betydande bidrag till den fortsatta teknikutvecklingen av Deep Green-konceptet.

I en andra fas av samarbetet mellan Minesto och RCOES ska potentiella platser för installation av Deep Green i kommersiell skala att utvecklas. Redan nu har betydande framsteg gjorts i denna process i och med att några potentiella testplatser har identifierats. Vid dessa platser skulle Deep Green arbeta i långsamma, kontinuerliga havsströmmar. Det som gör Taiwan till en mycket intressant marknad för Minesto är att Deep Green kan installeras både i tidvattenströmmar och kontinuerliga havsströmmar. Studier visar att den kombinerade lokala potentialen av havs- och tidvattenströmmar kan tillgodose så mycket som 50 procent av Taiwans framtida elbehov.

– Att kunna expandera till långsamma havsströmmar med ett kraftverk i kommersiell skala kommer verkligen visa unikiteten och potentialen i Deep Green-teknologin, säger Martin Edlund.

För RCOES innebär samarbetet med Minesto en möjlighet att utveckla kunskap kring att bedriva testverksamhet inom marin energi, inklusive uppbyggnad av den infrastruktur som krävs. Samarbetet ger dem också möjligheten att bedriva tillämpad forskning på en innovativ teknologi inom marin energi.

Professor Jiahn-Horng Chen är Systems Engineering och Naval Architecture vid National Taiwan Ocean University och Deputy Director på Research Center for Ocean Energy and Strategies:

– Vi ser stora möjligheter för RCOES och utvecklingen av marin energi i Taiwan i detta samarbete med Minesto. Att utveckla metoder och best practise gällande produktion av förnybar el från den rika havsresurs som omger Taiwan är av högsta intresse för oss. Detta samarbete har en fantastisk möjlighet att på lång sikt utgöra en viktig del i en hållbar omställning av energisystemet i Taiwan, säger Jiahn-Horng Chen.

Henrik Persson, representant för Business Sweden i Taiwan:

”Främjande av de ekonomiska relationerna mellan Sverige och Taiwan görs bäst genom att skapa och stödja samarbete mellan olika aktörer; näringsliv, beslutsfattare och akademiska institutioner. Jag är mycket glad – och faktiskt stolt – över att idag ha medverkat vid undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan Minesto och RCOES. På Business Sweden ser vi fram emot att stödja på alla sätt vi kan för att detta partnerskap ska bli framgångsrikt.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundVD, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08magnus.matsson@minesto.com

Professor Jiahn-Horng ChenDeputy Director, Research Center for Ocean Energy and Strategies+886 2 24622192b0105@mail.ntou.edu.tw 

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com 

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08:45 CET.

Document: Release