Minesto och Schneider Electric inleder samarbete för att kommersialisera marin energi

Press releases

12 mars 2021

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, och Schneider Electric, global ledare inom digital transformation av energi och automation, har ingått ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) för att arbeta tillsammans och utveckla och bygga havsenergiparker baserade på Minestos Deep Green-teknologi.

Samarbetet mellan Minesto och Schneider Electric syftar till att påskynda den kommersiella utrullningen av marin energi för att möjliggöra en global övergång till samhällen med noll nettoutsläpp av växthusgaser, där energisystem som inkluderar planerbar, förnybar energiproduktion är nödvändiga.

För att dra nytta av det kundvärde som havsenergi besitter kommer Minesto och Schneider Electric arbeta mot ledande användare bland oberoende kraftproducenter och elbolag, samt integrera Schneider Electrics kunnande och produkter med Minestos banbrytande havsenergiteknik.

Projekt från mindre microgrid-installationer till storskaliga parker kommer att identifieras, utvärderas och utvecklas gemensamt, vilket inkluderar att utforska parternas befintliga pipelines av potentiella projekt. Samarbetet sträcker sig från teknisk systemintegration och projektledning till möjligheter kring försäljning och projektfinansiering.

Martin Edlund, VD för Minesto säger:

”Vi är mycket glada över att inleda samarbete med Schneider Electric, en global ledare inom energiomställning och digital transformation. Detta är för oss ett strategiskt partnerskap som kommer att spela en stor roll i arbetet med att kommersialisera Deep Green-teknologin. Schneider Electrics globala närvaro, tekniska förmåga och expertis inom integration av förnybar energiproduktion och microgrids kommer avsevärt stärka Minestos erbjudande till kunder och investerare inom förnybar energi.”

”Utöver detta kommer vi arbeta för att utnyttja detta partnerskap och etablera ett visionärt ledarskap med ambitionen att påverka beslutsfattare om möjligheterna samt fördelarna med ny energiteknik som kompletterar andra förnybara energislag. Inte minst handlar detta om att bygga fullt ut hållbara energisystem baserade på förutsägbar baskraft från havet.”

Gary Lawrence, Power and Grid Segment President, Schneider Electric säger:

”Vi ser fram emot att samarbeta med Minesto för att addera havsenergi till den globala förnybara energimixen och balansera produktionen från andra förnybara energislag med förutsägbar, förnybar baskraft. För oss har det varit av stor betydelse att gå in i sektorn för marin energi tillsammans med en partner som utvecklar en teknik som kan förändra spelplanen på en global marknad och med potential att producera energi till en konkurrenskraftig kostnad.”

Matthieu Mounier, Head of Microgrid, Schneider Electric säger:

”Användare och producenter av energi kräver i allt högre grad hållbara lösningar för att nå minskade koldioxidutsläpp och samtidigt stärka affären. Förnybar energi baserad på tidvatten- och oceanströmmar förväntas bidra avsevärt till att uppnå detta, för både samhället i stort och för användare på avlägsna platser såsom ö-ekonomier.”

 

För mer information, vänligen kontakta

Minesto

Martin Edlund, VD
Tel: +46 31 29 00 60
press@minesto.com

Schneider Electric

Sophie Souquet, Media Relations
Tel: +33  (0) 1 41 29 84 18
sophie.souquet@se.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående Minestos kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 11:00 CET.

Om Schneider Electric

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.