Minesto och Sev förnyar och uppdaterar elköpsavtal – understryker värdet av tidvattenenergi i Färöarnas energimix

Press releases

10 juni 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har tillsammans med Färöarnas pionjära elbolag Sev förnyat och uppdaterat befintligt elköpsavtal. Prisnivån är justerad för att reflektera det totala värdet av tidvattenenergi i framtidens 100% förnybara energisystem.  

Elköpsavtalet mellan Minesto och Sev tecknades första gången 2020 och är efter godkännande av Färöarnas energimyndighet (Orka) nu uppdaterat och förnyat för två år framåt. Prisnivån för elektriciteten är uppgraderad för att reflektera det totala värdet av tidvattenkraft i energisystemet.

Elköpsavtalet innefattar kapacitet från tre tidvattenkraftverk i Vestmanna och är en förlängning av det off-taker partnerskap där energin levereras från Minestos unika tidvattendrakar.

”Det uppdaterade elköpsavtalet är på en prisnivå som understryker värdet av tidvattenenergi i Färöarnas energimix”, sa Martin Edlund, vd på Minesto.

”Vi är glada att nu signera ett förnyat elköpsavtal med Minesto. Vi är mycket hoppfulla att tidvattenenergi kommer spela en avgörande roll i framtidens energimix på Färöarna och i vår resa mot 100% förnybar el till 2030”, sa Terji Nielsen, chef för forskning och utveckling på Sev.