Minesto och SEV stärker partnerskap kring utbyggnad av tidvattenenergi på Färöarna

Press releases

23 januari 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, och SEV, Färöarnas energibolag, har förnyat och utökat samarbetsavtalet som beskriver respektive roller och ansvar relaterade till tidvattenenergiutbyggnad på Färöarna, inklusive den pågående elproduktionen i Vestmannasund och den första storskaliga tidvattenparken i Hestfjord.

Ett viktigt tillägg i det utökade avtalet är exklusivitet i samarbetet avseende utveckling och utbyggnad av tidvattenparken i Hestfjord. Denna aspekt underlättar och stöder det pågående arbetet med att skapa en attraktiv investering och inrätta ett särskilt projektbolag (s.k. Special Purpose Vehicle) för att kanalisera projektinvesteringar, elköpsavtal (PPA) och potentiell offentlig finansiering (t.ex. EU) samt uppbyggnad av övriga tillgångar.

Avtalet beskriver också den utökade verksamheten vid den befintliga produktionsanläggningen i Vestmanna. Minesto slutförde nyligen installationen av Dragon 4- siten med ett andra bottenfundament och ytterligare infrastruktur för elproduktion. Även installationsarbeten på land för 1,2 MW Dragon 12 utförs parallellt.

Samarbetet baseras på utbyte av produktions- och prestandadata från den pågående verksamheten samt fördjupad analys av befintliga och planerade installationer för gemensamma affärsmöjligheter på Färöarna.

"Ett stärkt och utökat samarbete med energibolaget SEV är en hörnsten för Minesto i skapandet av en av våra första tidvattenenergiparker. SEVs roll som pionjärkund, investerare i infrastruktur och självklar ledande lokal aktör är mycket uppskattad och viktig,"  säger Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

" Minesto har visat ett starkt engagemang för verksamheten på Färöarna och tekniken är i stabil progress. Vi ser fram emot den kommande uppskalningen av drakarna samt fortsatt siteutvecklingsarbete i Hestfjord," säger Hákun Djurhuus, VD för SEV.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 januari 2023 kl. 13:30 CET.