Minesto presenterar på Aktiespararnas Aktiedagen i Göteborg 2023

News

6 februari 2023

Minesto deltar idag 6 februari på Aktiespararnas event Aktiedagen i Göteborg. Minestos VD, Martin Edlund kommer att presentera bolaget och berätta om vägen framåt.

Tid för Minestos presentation är kl 17.40 den 6 februari 2023. Presentationen kan följas på Aktiespararnas youtube kanal, 

Minestos teknik har det senaste året omsatts i produkter som bevisat sin konkurrenskraft via kontinuerlig elproduktion och oöverträffad prestanda. En nyemission stärker vår finansiella ställning för investeringar i uppskalning och breddning av en kommersiell projektportfölj. Minesto befinner sig nu i en ny utvecklingsfas på vägen mot nyttiggörande av en hittills outnyttjad global naturresurs.” säger Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

Mer information finns på Aktiespararnas hemsida. 

Presentationen kommer även att publiceras i Minestos egna kanaler efter framträdandet.