Minesto publicerar årsredovisningen för 2015

Financial Reports

15 april 2016

Årsredovisningen 2015 för Minesto AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns att ladda ned under Investors > Finansiella rapporter. Minestos årsstämma hålls den 15 juni 2016.

2016-04-15

För mer information, vänligen kontakta Fredrik AhlströmCFO, Minesto ABTel. 031-763 20 70Fredrik.Ahlstrom@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-04-15.pdfMinesto_Arsredovisning_2015.pdf

Om MinestoMinesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommision.

Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.