Minesto publicerar årsredovisningen för 2021

Financial Reports

24 mars 2022

Minestos årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats.

För att ladda ned årsredovisningen, gå till: www.minesto.com/investor/rapporter.