Minesto publicerar årsredovisningen för 2022

Financial Reports

24 februari 2023

Minestos årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats.

För att ladda ned årsredovisningen, gå till: www.minesto.com/investor/rapporter.