Minesto rapporterar förändring i antal utestående aktier

Press releases

6 november 2015

I samband med det nu avslutade erbjudandet riktat till professionella investerare tecknades totalt 7 381 623 units. Erbjudandet är nu stängt. Det innebär att ytterligare 394 516 units har tecknats jämfört med det antal som tidigare kommunicerats.

Totalt uppgår Minestos aktiekapital efter genomfört erbjudande riktat till allmänheten i Sverige samt erbjudandet riktat till professionella investerare till 3 100 421,35 kr fördelat på 62 008 427 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 kr.

Totalt uppgår därmed transaktionsvolymen till ca 147,3 miljoner kronor.

Minesto har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Första noteringsdag blir den 9 november.

G&W Fondkommission är finansiella rådgivare till Minesto i samband med noteringen och nyemissionerna.

Göteborg, 2015-11-06

För mer information, vänligen kontakta:Anders JanssonVD Minesto AB (publ)Tel : +46 707 57 57 62Email: anders.jansson@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2015-11-06.pdf

Om Minesto AB (publ) Minesto är ett svenskt teknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn. Detta sker genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Detta kan ske tack vare ett unikt sätt att accelerera vattenflöde genom en turbin. I maj 2015 fick Minesto ta emot 13 miljoner EUR som en investering från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom den lokala walesiska regeringen, för den kommersiella lanseringen av Deep Green i Storbritannien.

Minesto grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Göteborg, Anglesey, Wales och Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Anders Jansson är företagets VD. Läs mer på www.minesto.com.