Minesto rekryterar till ledningsgruppen och stärker företagets kommersiella position

Press releases

15 september 2017

Minesto har anställt David Collier, med 30 års erfarenhet inom havsbaserad energi, som ny COO. Samtidigt har Bernt Erik Westre utsetts till ny CTO för att ersätta Heije Westberg.– Med dessa förändringar stärker vi vår kommersiella position och för in ett tydligare fokus på kunddriven produktutveckling i Minesto, säger Bengt Adolfsson, styrelseordförande i Minesto.

Som ny Chief Operating Officer (COO) för Minesto förstärker David Collier företagets ledningsgrupp med en meritlista få i havsenergibranschen kan mäta sig med. Under de senaste 30 åren av sin karriär har David tillbringat den största delen inom havsbaserad energi med att bygga upp och leda ingenjörsteam samt utveckla kommersiella lösningar. Han har under det senaste decenniet arbetat med teknisk och kommersiell utveckling av marina kraftverk för vågkraft och tidvattenströmmar. David kommer närmast från en position som projektledare på MeyGen, världens största planerade projekt i tidvattenströmmar, där han har lett utvecklingen av den enda tidvattenanläggningen med flera turbiner i kommersiell skala som hittills har tagits i drift.

– Vi är mycket nöjda över att ha David ombord som ny COO. Det finns bara ett fåtal människor i världen som har erfarenhet av installation och drift av kommersiella tidvattenkraftverk och David är en av dem. Hans industriella kunnande, offshore-erfarenhet och ledarskapsförmåga kommer att vara av yttersta värde för oss i kommersialiseringen av Deep Green-teknologin, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

– Jag ser fram emot att bli en del av Minesto och få chansen att arbeta med en så spännande produkt som Deep Green. Jag har alltid jagat möjligheter där jag får använda mina tekniska färdigheter för att arbeta med innovation; ta bra idéer, förpacka dem i en kommersiell miljö och leverera dem säkert och tekniskt kompetent. Det är där jag känner att jag kan bidra till Minesto med tanke på att jag har gått igenom hela processen med att sätta kommersiella tidvattenturbiner i havet, säger David Collier.

Utöver rekryteringen av David Collier har Minesto utsett Bernt Erik Westre som ny Chief Technology Officer (CTO) för att ersätta Heije Westberg, som har beslutat att lämna företaget. Bernt Erik är idag Design Manager på Minesto och han har omfattande erfarenhet av teknikutveckling och projektledning inom havsbaserad energi. Han tillbringade nästan 15 år i olika ingenjörs-, chefs- och rådgivande positioner på GVA Consultants innan han började på Minesto 2016. Bernt Erik är civilingenjör i marin teknik från Norwegian University of Science and Technology.

– Bernt Erik har sedan dag ett på Minesto visat stort engagemang och beslutsamhet och har kontinuerligt levererat enligt uppsatta mål. I kombination med hans organisatoriska färdigheter och ledarskapskvaliteter är jag övertygad om att han kommer att göra ett fantastiskt jobb som CTO, säger Martin Edlund.

– Med dessa förändringar i ledningsgruppen stärker vi vår kommersiella position och för in ett tydligare fokus på kunddriven produktutveckling i Minesto. De erfarenheter och färdigheter som nu tillförs bolagets ledning ger ett lyft i arbetet med att ta vår unika produkt till marknaden, säger Bengt Adolfsson, styrelseordförande i Minesto. Han fortsätter:

– Styrelsen vill tacka Heije Westberg för sitt hängivna arbete för Minesto. Under sin tid i företaget har Heije byggt upp en stark teknikorganisation, infört professionella strukturer och processer samt utvecklat strategiska metoder och verktyg som är oumbärliga för vår fortsatta teknik- och produktutveckling. Vi önskar Heije all välgång i hennes fortsatta karriär.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 september 2017 kl. 14:30 CEST.

Document: Release