Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Press releases

31 maj 2019

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget Minesto genom att bevilja Minesto 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa fas av bolagets satsning inom havsenergi i norra Wales.

– Detta är ett oerhört viktigt besked för kommersialiseringen av vår teknologi och en tydlig förtroendesignal från Wales regering. Det är glädjande att vi delar en agenda för att industrialisera tidvattenenergi i Wales för att möjliggöra storskalig och lokal produktion av ren energi från tidvattenströmmarna i Irländska sjön. Genom detta kommer vi även bidra till industriell utveckling i norra Wales, kommenterar Martin Edlund, VD på Minesto.

Minesto beviljas offentliga utvecklingsmedel om 14,9 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Wales regering. Investeringen ska stödja nästa fas av Minestos kommersiella utveckling som består av:

Fortsatt utveckling och drift av Minestos installationsplats Holyhead Deep 6 km utanför norra Wales kust.
Uppgradering av bolagets produktlinje av Deep Green-system i större kommersiell skala.
Installation och drift av ytterligare ett kraftverk, med högre effekt (minst 50 procent högre jämfört nuvarande system på 0.5 MW), i Holyhead Deep.
Stärkt tillverknings- och monteringsförmåga.
Säkrande av tillstånd för att expandera Holyhead Deep till en kommersiell havsenergipark med en installerad kapacitet upp till 80 MW.
Design av infrastruktur på havsbotten för utvecklingen av en 80 MW-park.

Att generera energi från förnybara källor är inte bara viktigt för att skapa en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och för att bidra till den globala utmaningen med klimatförändringarna, det ger också Wales möjlighet att ligga i framkant av en stor, framväxande industri, säger Jeremy Miles, Counsel General & Brexit Minister, ansvarig för tillsynen av EU-fonder i Wales.

– Denna betydande investering kommer att ta Minestos verksamhet till nästa nivå och stödja expansionen av företagets tillverknings- och monteringskapacitet vid basen i norra Wales. Det är goda nyheter sett till lokala jobb och en stor skjuts för den lokala distributionskedjan, tillägger Ken Skates, Economy Minister & Minister for North Wales.

Minesto är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan 2015 och har finansierat utvecklingen av sin unika Deep Green-teknologi genom en kombination av privat kapital och offentliga utvecklingsmedel. Med betydande stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Wales regering (13 miljoner euro) och InnoEnergy (5,5 miljoner euro) är Minesto och Deep Green-teknologin EU:s hittills största investering i marin energi.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 07:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.