Minesto säkrar EU-finansiering om €2,5 miljoner för första kundprojekt

Press releases

10 juni 2019

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har beviljats 2,5 miljoner euro i offentliga utvecklingsmedel från EU-kommissionens program SME Instrument. Minesto har beviljats finansieringen för installation av bolagets havsenergiteknik på Färöarna tillsammans med elbolaget SEV.

– Detta är mycket goda nyheter för Minesto och vårt gemensamma projekt med elbolaget och kunden SEV. EU-sfären visar återigen sitt förtroende för vår teknologi och vår färdplan mot kommersialisering, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Minesto kommer att erhålla 2,5 miljoner euro i offentliga utvecklingsmedel från EU:s SME Instrument fas 2 för utveckling och drift av bolagets unika Deep Green-teknologi på Färöarna. Minesto ingick i november 2018 ett samarbetsavtal med Färöarnas kraftproducent och eldistributör SEV.

Genom att utnyttja Minestos teknik på Färöarna kommer energi från tidvattenströmmar att utgöra en värdefull del av energimixen i ett kostnadseffektivt och 100 procent förnybart energisystem. Efter de första planerade installationerna i Vestmannasund är syftet med samarbetet med SEV att stegvis bygga ut upp till 70 MW produktionskapacitet.

Minestos ansökan till SME Instrument fas 2 beviljades med det maximala finansieringsbeloppet i konkurrens med 1 764 andra ansökningar från små och medelstora företag i 35 länder.

SME Instrument är en del av EU-kommissionens European Innovation Council (EIC) och stöder innovativa idéer för produkter, tjänster eller processer som är redo att erövra globala marknader. Programmet är uppdelat i olika faser med finansiering om 50 000 euro till förstudier i fas 1, vilket Minesto beviljades i juni 2018. I fas 2 finns finansiering i storleksordningen 500 000–2,5 miljoner euro eller mer tillgänglig för innovationsutveckling och demonstration.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 09:20 CEST.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.