Minesto säkrar strategisk tillgång till hamn- och serviceområde för storskalig kommersiell utbyggnad på Färöarna

Press releases

23 december 2022

Minesto har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Vestmanna kommun och Färöiska elbolaget SEV för hamntillgång och landyta för drift- och underhållsverksamhet. Avtalet ger tillträde till ett 2050 m 2 stort område i innerhamnen i Vestmanna, Inni á Fjørð, inklusive en ny nätanslutning.

Markförberedelser av platsen är genomförda och installation av kontrollstation och underhållsanläggningar har inletts. Denna anläggning kommer att utgöra navet för drift och underhåll för tidvattenenergiproduktion vid befintlig anläggning i Vestmannasund, och den planerade utbyggnaden av kommersiella tidvattenparker i Hestfjord och Skopunafjord.

”Platsen för Inni á Fjørð-anläggningen är väl lämpad för vår pågående och planerade storskaliga verksamhet – den är skyddad, nära vår produktionsplats i Vestmannasund och tillräckligt stor för att tillgodose service av de planerade parkerna i närheten. Vi skapar uppenbara synergier genom att samlokalisera vår verksamhet till den här anläggningen”, säger David Collier, COO på Minesto.

Denna infrastruktursatsning i Vestmanna är ett viktigt tillskott till Minestos monteringshall i Holyhead, Wales, samt testlabb och monteringsverkstad i Göteborg som just nu uppgraderas.

”Genom ett konstruktivt samarbete med Vestmanna Kommuna och SEV har vi nu säkrat tillgång till hamn- och serviceområde anpassat för att både installera och driva de två första 30 MW-anläggningarna i närliggande fjordar samt vår befintliga anläggning i Vestmannsund,” avslutar Martin Edlund, VD för Minesto.