Minesto slutför inledande driftsättningstester av företagets undervattensdrake DG500

Press releases

14 augusti 2018

Miljöteknikbolaget Minesto har slutfört de inledande driftsättningstesterna av sin unika havsenergiteknik Deep Green utanför nordvästra Wales kust. Under de första testerna har en rad funktionaliteter såsom kraftverkets kontrollsystem, system för sjösättning och urtagning, anslutningar samt kommunikationssystem testats och verifierats i olika väderförhållanden.

Resultaten av de inledande driftsättningstesterna har analyserats med slutsatsen att Minestos så kallade undervattensdrake DG500, som producerar förnybar el från havsströmmar, är redo att börja ”flyga” i kompletta banor.

– Detta är ett betydande steg mot vårt yttersta mål att bevisa det kompletta DG500-systemet. Jag är mycket stolt över teamet. Den här bedriften har möjliggjorts genom hårt och dedikerat arbete från alla som har varit involverade i utvecklingen av Deep Green-teknologin över ett antal år. Driftsättningen har genomförts på ett säkert sätt, vilket är särskilt viktigt med tanke på att detta projekt är det första i sitt slag, med många innovationer involverat, kommenterar Minestos operative chef David Collier bolagets framsteg.

Minesto fortsätter nu driftsättningsprogrammet för att uppnå milstolparna att flyga kompletta banor samt verifiering av elproduktionen.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 88 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.