Minesto stärker marknadsutveckling i Australien och Nya Zeeland genom lokal projektutvecklare

Press releases

15 mars 2024

Minesto, ledande utvecklare inom havsenergi, stärker marknadsaktiviteterna i Australien och Nya Zeeland genom samarbetsavtal med en ny affärspartner, Hydrokite Project Development. Den nya samarbetspartnern är ett bolag specifikt etablerat för att exklusivt  introducera Minestos teknologi till dessa nya marknader.  

Minesto utökar sina marknadsaktiviteter i Australien och Nya Zeeland genom att kontraktera en  lokal affärspartner, Hydrokite Project Development, att leda marknadsbearbetningen i regionen. I arbetet med att bredda den potentiella projektportföljen finns den Australiensiska ö-staten Tasmanien initiellt i fokus, men även fler potentiella tidvattensiter i delstaterna Northern Territory, Western Australia samt på Nya Zeeland.

”Detta är en naturlig fortsättning på vår strategi att arbeta med marknadsetablering genom lokala partners, eftersom projektutveckling kräver kontakter på plats och lokal anknytning. Det går också i linje med att vara en leverantör av teknik med tillhörande service, och låta siteutveckling ske genom lokala partnerskap för att minska vårt behov av marknadsinvesteringar”, kommenterar Martin Edlund, vd på Minesto.

Manuel Sessink är grundare och vd för Hydrokite Project Development. Manuel har över 25 års omfattande erfarenhet av olja- och gasindustrin och har de senaste decennierna haft ledande positioner inom stora energiaktörer så som BHP, Santos och INPEX.

“Jag ser fram emot vårt samarbete och att ta Minestos unika tidvattenteknologi till Australien och Nya Zeeland”, sa Manuel Sessink.