Minesto stärker sin marknadsposition i Asien – ingår samarbete med Taiwan Cement Green Energy, en pionjär inom förnybar energi

Press releases

27 februari 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, och Taiwan Cement Green Energy (TCCGE) har ingått ett samarbetsavtal för utbyggnad av förnybar energi från tidvatten- och havsströmmar i Taiwan. Avtalet innefattar utvärdering av ekonomiska och tekniska förutsättningar, identifiering av lämpliga installationsplatser till havs, samt ansökningar för prisstöd.

Taiwans agenda för energiomställning är ambitiös men har betydande utmaningar givet den höga andelen fossil energi (95%) Tillgången till havsenergi för förnybar energi öppnar upp en möjlighet att snabbt accelerera omställningen med högre ambition när rätt teknologier  används. Under 2022 antogs ett nytt prisstöd för elektricitet genererad från havsenergi, vilket är en viktig komponent för att driva på omställningen till förnybart.

”Taiwan Cement är en erfaren och framgångsrik utvecklare av förnybar energiproduktion i Taiwan med ett starkt fokus på pionjära projekt och en öppenhet för nya teknologier. Minesto’s drakar är fortsatt i en tidig kommersiell fas vilket gör detta samarbete än mer värdefullt för oss, för dem och för Taiwan.”, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

”Vårt långsiktiga engagemang i Taiwan ger nu resultat. Vi ser fram emot att arbeta med ett av de starkaste och mest välkända bolaget i Taiwan för att finna synergier inom lokal produktion och omgivande infrastruktur, samt att vinna fördelar av Taiwans styrkor inom tillverkning och teknik,” säger Yung-Lung Chen, Projektledare på Minesto Taiwan.

Vi har mycket att undersöka och genomföra, vilket gör det än mer viktigt att accelerera utvecklingen och driva på framåt. Vi ser fram emot samarbetet,” kommenterar William C.L. Weng, President of TCCGE.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2023 kl. 09:00 CET.