Minesto tar steg mot världens första energiutvinning ur oceanströmmar

Press releases

17 januari 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto intensifierar sitt engagemang i Taiwan för att etablera bolagets unika Deep Green-teknologi på den asiatiska marknaden. Lokal personal har rekryterats till ett nyetablerat dotterbolag för att driva utbyggnaden av en tidvattenanläggning i Keelung tillsammans med National Taiwan Ocean University. Ett naturligt nästa steg är att installera Deep Green i Kuroshio-strömmen, vilket har möjlighet att bli världens första energiutvinning ur oceanströmmar.

Minesto har rekryterat en taiwanesisk siteutvecklare som projektledare till det nyetablerade dotterbolaget Minesto Taiwan Ltd. Den lokala närvaron gör att Minesto kan driva aktiviteter mot den asiatiska marknaden med högre intensitet än tidigare, säger Martin Edlund, VD för Minesto:

– Vi förstärker affärsutvecklingsorganisationen och intensifierar vårt engagemang i Taiwan. Installationsprojektet för att demonstrera Deep Green-teknologin i tidvattenströmmarna runt Keelung Island är redan igång och vi planerar att färdigställa detta under 2018. Vi har även identifierat och analyserat en site i Kuroshio-strömmen. Ett naturligt nästa steg är att installera våra system där, vilket har möjlighet att bli världens första energiutvinning ur oceanströmmar.

Deep Green är enligt Minestos bedömning den enda verifierade teknologin som kostnadseffektivt kan generera el ur oceanströmmar, vilka ofta kännetecknas av långsamma strömförhållanden. Genom att låsa upp denna outnyttjade naturresurs kan Minestos teknologi förse samhällen och verksamheter runt om i världen med förnybar baskraft genom förutsägbar, kontinuerlig produktion av grön el till en konkurrenskraftig kostnad.

Brohuvud för utrullning i Asien

Etableringen i Taiwan befäster även ett brohuvud för kommersiell utrullning i hela Asien av såväl småskaliga anläggningar med Deep Green-system i autonomt utförande som storskaliga oceanströmsparker.

– Vi avser att komplettera produktutbudet med ett system i mindre skala vilket ger oss ett kommersiellt verktyg för att kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter, inte minst i Asien. Bara i Sydostasien lever idag 65 miljoner människor utan tillgång till el och många miljoner fler lever med undermålig samt osäker försörjning, vilket gör dem beroende av dyr och smutsig el från dieselgeneratorer. Energi från havsströmmar har potential att tillgodose en väsentlig del av behovet av tillförlitlig och ren elförsörjning i denna del av världen, säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 07:30 CEST.

Document: Release