Minesto tecknar elköpsavtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Press releases

19 februari 2020

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tecknat ett elköpsavtal med det färöiska elbolaget SEV och vidareutvecklar därigenom bolagens samarbete för att integrera energi från tidvatten i Färöarnas energimix. Elköpsavtalet omfattar de två planerade installationerna av Minestos DG100-modell samt ytterligare 2 MW kapacitet för installationer av kommersiella system för storskalig elproduktion (utility scale).

Minesto och SEV har sedan tidigare inlett en första fas av samarbete för att integrera tidvattenenergi genom Minestos Deep Green-teknik på Färöarna. Detta ska ske genom att installera och driftsätta två nätanslutna DG100-system i Vestmannasund.

Den långsiktiga ambitionen är en storskalig uppbyggnad av tidvattenenergi, uppskattad till cirka 30–70 MW installerad kapacitet, som en primär energikälla i Färöarnas energimix. Färöarna har som mål att år 2030 tillgodose hela sitt elbehov, inklusive transport och uppvärmning, från lokala förnybara energikällor.

Det ingångna elköpsavtalet omfattar totalt 2,2 MW installerad kapacitet och täcker både de initiala installationerna i Vestmannasund såväl som ett vidare samarbete mellan Minesto och SEV, vilket syftar till att installera större system med en effekt om minst 1 MW.

”Vi är glada att avancera vårt samarbete med SEV. På Färöarna ingår vi i ett av de mest ambitiösa sammanhangen i världen vad gäller att ställa om till förnybar energi. Det är en idealisk miljö för att visa hur havsenergi från vår unika teknik kompletterar sol- och vindkraft för att skapa ett hållbart energisystem”, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

”Vi ser fram emot lanseringen av tidvattenkraft i Färöarnas energimix och den potentiella uppskalningen av kapacitet genom Minestos teknik. Förutsägbar energi från tidvattenströmmar kan ha stor betydelse för hur elproduktion och lagringskapacitet på Färöarna byggs ut under det kommande decenniet i takt med att vi går mot vår vision om ett 100 procent förnybart energisystem”, säger Hákun Djurhuus, VD för SEV.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 13:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.