Minesto tillförs 75 MSEK efter genomfört optionsprogram

Press releases

6 mars 2017

Minesto optionsprogram TO1 har nu avslutats och totalt utnyttjades 91 procent av teckningsoptionerna. Det innebär att Minesto tillförs cirka 75 miljoner kronor till den fortsatta utvecklingen av Deep Green. 

Teckningsperioden för de teckningsoptioner (”Minest TO1”) som emitterades i samband med Minestos nyemission i november 2015 pågick 1–28 februari 2017. Totalt tecknades 11 931 743 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebär en teckningsgrad på 90,7 procent. Det betyder att bolaget tillförs 75,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

– Vi är mycket glada över att så många har valt att teckna nya aktier i Minesto med hjälp av teckningsoptionerna. Genom detta tillförs Minesto viktig finansiering som vi i huvudsak kommer att använda till att fortsätta utveckling vår unika teknologi Deep Green och vårt projekt Holyhead Deep i Wales, där vi ska installera de första kraftverken i kommersiell skala, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

De nya aktierna har levererats till tecknarens konto som interimsaktier. De kommer att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång den 28 februari.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 mars 2017 kl. 09:30 CET.

Document: Release