Minesto uppmärksammas i Ny Teknik

News

23 november 2023

Tidningen Ny Teknik uppmärksammar idag Minesto i en artikel med rubriken ”Elproduktion nära – fullskalig tidvattendrake snart i drift”.

Artikeln bygger på en intervju med Minestos vd Martin Edlund.

Länk till Ny Tekniks artikel:

Elproduktion nära – fullskalig tidvattendrake snart i drift • Minesto (nyteknik.se)