Minesto välkomnar det fördjupade samarbetet mellan EU och Färöarna

Press releases

19 mars 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, välkomnar det nyligen undertecknade avtalet om fördjupat samarbete mellan Europeiska Unionen och Färöarna. Det fördjupade samarbetet stärker möjligheterna till affärer och finansiering för Minesto, som har föreslagit en uttbyggnadsplan om 200 MW tidvattenergi för att möjliggöra Färöarnas mål om 100% förnybar energi till 2030.

Färöarna och det statliga elbolaget Sev har en av världens mest ambitiösa planer för energiomställning med målet att nå 100% förnybar energi till 2030, där tidvattenkraft kan spela en nyckelroll. Svenska teknikutvecklaren Minesto har med delfinansiering från EU-programmet Horizon Europe framgångsrikt nätanslutit och installerat sin unika teknologi på Färöarna.

Ett avtal om fördjupat samarbete undertecknades 14 mars i Torshavn av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Färöarnas statsminister Aksel V. Johannesen. En av de huvudsakliga prioriteringarna är att EU och Färöarnas regering vill arbeta tillsammans för att ställa om mot ett effektivt och förnybart energisystem.

Hákun Djurhuus, vd på Sev and Terji Nielsen, Chef för Forskning & Utveckling på Sev, höll en presentation om Sev’s planer för förnybar energi, innefattande Minestos innovativa teknik.  

I ett pressuttalande av kommissionens ordförande med Färöarnas statsminister Johannesen refererade von der Leyen specifikt till Sev’s och Minestos projekt för tidvattenkraft: ”Vi gör redan ett bra arbete tillsammans, till exempelvis inom Horizon Europe – vi såg precis ny teknik inom förnybar energi som utvecklats med hjälp av programmet”.

“Vi välkomnar det fördjupade samarbetet mellan EU och Färöarna, då det innebär ökade affärs- och finansieringsmöjligheter för Minesto. Vår nära samarbetspartner Sev är en verklig pionjär, och det är mycket positivt att se Färöarna uppmärksammas av Europeiska kommissionen och dess ordförande”, kommenterade Martin Edlund, vd på Minesto.