Minesto välkomnar ny CFO samt meddelar utökning av bolagets ledningsgrupp

Press releases

7 juni 2023

Minesto, ledande utvecklare inom havsenergi, meddelar idag att Gustav Kvibling har utsetts till ny CFO. Efter åtta år i rollen lämnar Fredrik Ahlström Minesto för andra karriärmöjligheter. Minesto utökar även sin ledningsgrupp med nya medlemmar och uppdaterade roller, med fokus på vägen mot storskalig kommersiell utbyggnad.

Minestos CFO sedan många år, Fredrik Ahlström, kommer att lämna sin roll för karriärmöjligheter utanför bolaget.

“Fredrik har spelat en nyckelroll i bolagets utveckling, och jag vill rikta ett stort tack till honom för hans betydelsefulla bidrag till Minesto. Han är en mycket uppskattad kollega”, sade Martin Edlund, vd för Minesto.

Minesto har externt rekryterat Gustav Kvibling till ny CFO. Gustav tar med sig omfattande erfarenhet inom finans, IR och affärsutveckling i högteknologiska utvecklingsbolag. Han innehar även en M.Sc. i ekonomi från Lunds universitet.

“Jag är glad att kunna meddela att Gustav Kvibling utsetts till Minestos nya CFO. Vi välkomnar honom varmt ombord, till en spännande tid av uppskalning och kommersiell utveckling”, sade Martin Edlund.

David Collier, Minestos erfarna Chief Operations Officer (COO) sedan många år, kommer att gå in i en mer kommersiellt orienterad roll som Chief Strategy Officer (CSO), med fokus på storskalig kommersiell siteutveckling med internationella samarbetspartners och andra nyckelaspekter av strategisk affärsutveckling.

Johannes Hüffmeier har internt utsetts till ny COO. Johannes har en bakgrund inom sjöfart och förnybar energi offshore, så väl som offshore vind vid ABB. Han innehar en M.Sc. inom Naval Architecture och Ocean Engineering från  Hamburg University of Technology i Tyskland och NTNU Trondheim i Norge.

“Johannes unika erfarenhet från att leda utveckling, installation och driftsättning av det nätanslutna kraftverket Dragon 4 i Vestmanna gör honom väl kvalificerad att ta sig an detta för bolaget som helhet”, sade Martin Edlund.

Hans Lindström har utsetts till Chief Supply Chain Officer (CSCO) och den nya rollen adderas till ledningsgruppen. Hans har en bred bakgrund inom inköp och lång erfarenhet globalt, bland annat från Metso-Energi. Den nya rollen stärker bolagets förmåga att stärka befintliga och bygga nya strategiska samarbeten för lokala inköp på utländska marknader.

Cecilia Sernhage har utsetts till Chief Communications Officer (CCO) och den nya rollen adderas till ledningsgruppen. Cecilia har en bred bakgrund från Husqvarna och varumärkesbyggande globalt. Den nya rollen reflekterar bolagets utökade ambitioner att bygga ett starkt varumärke och att marknadsföra sin produkt inom tidvattenteknologi.

Bernt Erik Westre fortsätter i rollen som CTO, med fokus på design av effektiva parklösningar, produktens robusthet och anpassning av ”Dragon systems” för att matcha kund- och lokala sitekriterier.

“Vi utökar ledningsgruppen från fyra till sju medlemmar. Det stärker vår förmåga att hantera storskalig projektbaserad försäljning medan vi fortsätter produktutveckling och att genomföra projekt. Det är ett privilegie att välkomna nya och befordrade kollegor till Minestos ledningsgrupp”, avslutar Martin Edlund.