Minesto växlar upp den externa kommunikationen – framgångsrik medverkan på COP27

Press releases

24 november 2022

FN:s klimatmöte COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten har nått sitt slut och Minesto sammanfattar idag sin medverkan i den svenska näringslivsdelegationen som både givande och värdedrivande för bolaget. Medverkan är ett strategiskt initiativ, där den främsta ambitionen för Minesto är att lyfta fram vikten av att tillföra förnybar, förutsägbar havsenergi till den förnybara energimixen. Insatsen genererar stor exponering på bred front och Minesto skapar värdefulla kontakter med intressenter från internationella statliga organisationer och företag.

Strategisk exponering på en global arena

Presentationer och paneler av och med Minesto inkluderade sex olika sessioner på plats och direktsändes från den svenska paviljongen. Sessionerna mottogs väl av publiken och väckte dynamiska diskussioner. Dessutom intervjuades Minestos vd Martin Edlund av media och podcasts, och Nasdaq marknadsförde Team Sweden på Times Square. “Vår medverkan på COP27 är en del av utökad och breddad externkommunikation riktat till nyckelintressenter och kundämnen som verkar i den global energiomställningen,” säger Martin Edlund.
 

Färöarna lyftes som ett inspirerande exempel inom energiomställning

Minestos flaggskeppssession på COP27 – en fallstudie av Färöarnas energiomställning – hölls i den svenska paviljongen den 14 november. Inbjudna från Färöarna var Minestos partner och kund energibolaget SEV. Terji Nielsen, FoU-chef på SEV och Helma Maria Trondheim, forskare på SEV, deltog i panelen som en del av den danska delegationen. Sessionen modererades av Sveriges Ambassadör för havet, Anna Lindstedt. Tillsammans med Minestos vd Martin Edlund berättade panelen om hur tidvattenresursen på Färöarna är ett avgörande inslag för att nå det politiska målet om 100% förnybar energi år 2030.

Statssekreterare hos klimat- och miljöministern höll avslutningsanförande vid Minestos flaggskeppssession

Minesto hade äran att låta Daniel Westlén, statssekreterare hos Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, hålla en avslutande kommentar under sessionen "Case Study: Swedish ocean energy kites supporting Faroe Islands to reach 100% renewable by 2030".

– ”Genom att bli fossilfritt utgör havet verkligen en enorm möjlighet. Det har varit uppmuntrande för mig att lära mig om denna innovativa och smarta teknik som verkligen utökar potentialen att skörda energi från havet. Med tanke på sårbarheten hos små östater under utveckling där fossila bränslen har varit den dominerande energikällan i många år, ger uppfinningen och utvecklingen av denna teknik hopp. Även ur ett klimaträttviseperspektiv kan detta vara en del av en viktig utveckling. Jag ser en potential för havsenergi i allmänhet, och specifikt Minestos teknik, inte bara för att ge energi till östater, utan också varhelst det finns tidvattenströmmar. Tekniken ska kunna skalas upp och bli en integrerad del av energisystemen även på större marknader”, säger Daniel Westlén i sin avslutande kommentar.

Rundabordssamtal med svenska ministrar

Som en del av programmet för näringslivsdelegationen deltog Minesto i två rundabordssamtal med svenska ministrar: Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister och Johan Forsell, Bistånds- och utrikeshandelsminister.

Samtalen gav vd Martin Edlund möjlighet att berätta om hur Minesto kan vara en integrerad del av Sveriges insatser för att tackla den globala klimatkrisen, och hur ett internationellt företag med global närvaro kan tillföra värde till svensk handel och export.  

Här kan du titta på de sessioner som Minesto medverkade i:

Supporting new green tech companies

Av Nasdaq

Företag: Minesto, Normative, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Stockholm Exergi

How is Sweden enabling the green transition in other countries?

Av Nasdaq

Företag: Business Sweden, EKN, SEK, Alfa Laval, Heart Aerospace, Minesto

The importance of system-thinking and circularity for decarbonisation

Av Ellen MacArthur Foundation

Företag: Minesto, Alfa Laval, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Tetra Pak, Volvo Cars, Normative, Ragn-Sells

 Unlocking predictable ocean energy – the sustainable path to clean electricity?

Paneldeltagare: Dr Martin Edlund (CEO, Minesto), Roland Roesch (Acting Director of Innovation and Technology Centre, IRENA – International Renewable Energy Agency), Anna Lindstedt (Swedish Ambassador of the Ocean, Ministry of Foreign Affairs)

Moderator: Robert Wart (Communications Director and Head of Strategic Policy Engagement, Stockholm Environment Institute)

Case Study: Swedish ocean energy kites supporting Faroe Islands to reach 100% renewable by 2030

Paneldeltagare: Dr Martin Edlund (CEO of Minesto), Terji Nielsen (Head of R&D, SEV), Helma Maria Trondheim (Researcher with PhD on Energy Technology, SEV)

Moderator: Anna Lindstedt (Swedish Ambassador of the Ocean, Ministry of Foreign Affairs). Concluding remarks will be made by Daniel Westlén, State secretary to Romina Pourmokhtari, Sweden’s Minister for Climate and Environment

ImpactTech for scale and action

Hosted by Einride

Participants: Minesto, Einride, Spotify, Doconomy, Heart Aerospace, Normative, Vinnova, Norrsken, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm Resilience Center