Minestos huvudägare och ledning utnyttjar alla sina teckningsoptioner TO3

Press releases

16 april 2021

Minestos största ägare BGA Invest och Midroc New Technology har utnyttjat alla sina innehavda teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB. Genom detta tillförs Minesto en teckningslikvid om cirka 44,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av det totala TO3-programmet. Vidare har även Minesto ABs ledande befattningshavare utnyttjat alla sina TO3-optioner. Teckningsperioden för TO3 pågår till och med den 30 april 2021– men observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller tidigare. 

”Vi är mycket glada och tacksamma för att BGA Invest och Midroc New Technology återigen visar förtroende för Minesto och det kommersiella värde som vår teknologi och projektportfölj besitter. De har under många år varit ryggraden i Minestos ägarstruktur och med detta kompletterande kapital är förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik kommersialiseringsresa ännu starkare”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Teckningsoptionerna av serie TO3 i Minesto AB utfärdades i samband med två emissioner av units under 2019. Ett fullt utnyttjande av TO3-programmet motsvarar en teckningslikvid om sammanlagt cirka 163 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningslikviden kommer att användas för att möjliggöra utbyggnad av de första storskaliga havsenergiparkerna baserade på Minestos Deep Green-teknologi samt för andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter – allt i syftet att driva på kommersialiseringen av Minestos unika energiteknik.

Teckningsoption TO3 – villkor i korthet

En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto AB till teckningskursen 15,79 kr.
Teckningsperioden löper till och med den 30 april 2021 – men observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller tidigare.
Anmälan om teckning och erläggande av betalning av aktier sker i enlighet med anvisningar från din bank eller annan förvaltare. För direktregistrerade innehavare finns instruktioner och anmälningssedel tillgängligt på Minestos webbplats, se länk nedan.

För mer information om teckningsoption TO3, vänligen se: www.minesto.com/TO3.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.