Minestos huvudägare utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner

Press releases

23 januari 2019

Minestos största ägare BGA Invest och Midroc New Technology understryker sitt långsiktiga engagemang i Minesto genom att ha utnyttjat samtliga sina innehavda teckningsoptioner TO 2. Teckningsperioden för Minestos optioner TO 2 pågår till den 8 februari 2019.

Minestos två största ägare BGA Invest och Midroc New Technology har genomfört ytterligare investeringar i Minesto genom att de har utnyttjat samtliga sina respektive innehavda teckningsoptioner ”MINEST TO 2” i Minesto AB.

– Som långsiktiga och aktiva ägare i Minesto har BGA Invest och Midroc New Technology varit av avgörande betydelse för att ta bolaget dit vi är idag. Att de nu har investerat ytterligare i Minesto är glädjande och understryker både deras engagemang i och tro på bolaget, säger Minestos VD Martin Edlund.

Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 i Minesto AB pågår till den 8 februari 2019. Vid fullt utnyttjande tillförs Minesto cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader, som kommer att användas för den fortsatta utvecklingen och marknadsetableringen av bolagets unika havsenergiteknik Deep Green.

– Midroc New Technology investerar i bolag som strävar efter att bygga en bättre värld med hjälp av innovativ och kommersiellt attraktiv teknologi. Vi har varit aktiva i Minesto i 10 år och vår tro på bolagets produkt och dess betydelse i det globala energisystemet har aldrig varit större. Vi ser fram emot bolagets fortsatta resa mot kommersialisering, säger Göran Linder, VD för Midroc New Technology.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.