Minestos huvudägare utnyttjar teckningsoptioner; investerar ytterligare 34 miljoner kronor i bolaget

Press releases

1 februari 2017

Minestos största ägare BGA Invest och Midroc New Technology kommer att investera ytterligare sammanlagt cirka 34 miljoner kronor i bolaget genom att utnyttja samtliga sina innehavda teckningsoptioner. Det meddelar de två huvudägarna samtidigt som teckningsperioden för att utnyttja teckningsoptioner i Minesto inleds idag.

Idag inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner (”Minest TO1”) som emitterades i samband med Minestos nyemission i november 2015. Totalt kan Minesto tillföras cirka 82 miljoner kronor i emissionslikvid om samtliga teckningsoptioner utnyttjas. Sista dag för att utnyttja teckningsoptionerna är den 28 februari 2017.

De två största ägarna i Minesto, BGA Invest och Midroc New Technology, har nu meddelat att de kommer att utnyttja samtliga sina innehavda teckningsoptioner. Sammanlagt betyder det att de två huvudägarna tecknar nyemitterade aktier för cirka 34 miljoner kronor i Minesto, motsvararande cirka 41 procent av den sammanlagt möjliga emissionslikviden.

– BGA Invest och Midroc New Technology har under många år varit aktiva huvudägare av Minesto och de har spelat en helt avgörande roll för att bolaget har nått dit vi är idag. Det här åtagandet bekräftar återigen deras tro på den unika Deep Green-teknologin och understryker deras engagemang för att bygga en bättre värld med hjälp av innovativ och kommersiellt attraktiv teknologi, säger Martin Edlund, VD och koncernchef på Minesto.

Minest TO1: Information och villkor i korthet                    

Två (2) Minest TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 6,30 SEK per aktie.
Teckningsperiod är 1–28 februari 2017.
Totalt antal utestående teckningsoptioner är 26 302 587.

Fullständiga villkor, anmälningssedel och instruktioner för hur man går tillväga för att utnyttja teckningsoptionerna finns på www.minesto.com/teckningsoptioner.

För frågor kring Minestos teckningsoptioner, vänligen kontakta i första hand Aktieinvest Emittentservice:

Telefon: 08-506 517 95 E-post: emittentservice@aktieinvest.se

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/MinestoMedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Document: Release