Minestos kraftverk Dragon 12 når tre månaders problemfri testning – genererar värdefulla data om prestanda och robusthet

Press releases

8 maj 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att tidvattendraken Dragon 12 nu i tre månader framgångsrikt varit nätansluten och levererat som förväntat på produktionsplatsen i Vestmanna, Färöarna. För första gången är även en mini-park av drakar igång – Dragon 12 (1.2 MW)-kraftverket och en Dragon 4 (100kW) adderar värdefull data för utbyggnad av parker. Datan som genereras underbygger att Dragon Class-systemen är kommersiellt redo. Testningen fortlöper och stödjer både viktiga säljaktiviteter och förberedelser för produktleverans.

Dragon 12, Minestos 1.2 MW kraftverk, installerades och driftsattes i början på februari 2024. Resultatet sedan dess är en problemfri tremånadersperiod av testning och elproduktion, vilket genererat värdefulla resultat och data för att understryka Dragon Class-teknologins kommersiella mognad i megawattskala. Värt att notera är att verklig testdata från ett kraftverk i kommersiell skala nu görs tillgänglig för kunder och används för att visa autonom funktionalitet, produktprestanda och analys av serviceintervall.

”Med de testresultat vi nu har tillgängliga kan vi konstatera att Dragon Class är redo för serieproduktion för att förverkliga de första tidvattenparkerna”, kommenterar Martin Edlund, vd på Minesto.

I tillägg har nu det större kraftverket Dragon 12 (1.2 MW) sällskap av det mindre kraftverket Dragon 4 (100 kW) i Vestmannasund, vilket innebär att två system är installerade och nätanslutna parallellt. Världens första mini-park med tidvattendrakar är därmed i drift.

Att ha två system parallellt i drift skapar nya möjligheter för verifiering och lärande inom nyckelområden så som design av drakparker, modularitet i produktvarianter och optimering av prestanda.

Med två system installerade är Minesto i den mest intensiva verksamhetsfasen i bolagets historia, men fortsatt i en kostnadseffektiv setup på en site med samma små arbetsbåtar och kajområde för alla drakar.

Minesto planerar att fortsätta elproduktion och testning som en integrerad del av den pågående kommersiella utrullningen. Syftet med fortsatt testning är tredelat; fortsätta demonstrera Dragon Class-teknologins konkurrenskraf, säkra leveransförmåga av kommersiella produkter, samt att öka prestanda för att ytterligare vidga den exploaterbara marknaden.  

”Det är både tillfredställande och mycket viktigt att se att installationen av Dragon 12 i februari har resulterat i tre månaders framgångsrik produkttestning. Våra stora investeringar i ett fullskaligt D12 kraftverk och omfattande infrastruktur på vår test-site levererar fullt värde genom att generera produktionsdata som visar att att tekniken är kommersiellt redo . Detta är central teknisk data som våra samarbetspartners och projektinvesterare efterfrågat och som vi nu tillhandahåller för att reducera upplevd risk i ett flertal pågående sälj- och projektinvesteringsdialoger”, sa Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 (0)735 23 71 58
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 10:55 CEST.