Minestos tidigare styrelseordförande, entreprenören och investeraren Bengt Adolfsson, går i pension

Press releases

22 maj 2024

Efter tretton år som ledamot och fyra år som ordförande i Minestos styrelse, väljer välrenommerade investeraren Bengt Adolfsson att gå i pension. Git Sturesjö Adolfsson, vd på BGA Invest, sitter kvar i styrelsen och fortsätter arbetet med att aktivt bidra till Minestos utveckling och framgång.

BGA Invest har sen 2011 varit den ledande investeraren i Minesto och bidragit till att Minestos innovation nu är världens mest värdefulla teknik för förnybar havsenergi.

Bengt Adolfsson har varit en viktig pådrivande kraft för ett fokuserat styrelsearbete och strategidiskussioner kring kunder och kommersiella partners. Hans starka meriter att få företag att växa inkluderar även Hilding Anders Groups förändringsresa från ett litet lokalt företag till en ledande, global bädd- och madrasskoncern med miljardomsättning.

Med en lång och framgångsrik karriär väljer Bengt Adolfsson vid 75 års ålder att gå i pension. 

“Både på ett personligt plan och för Minesto-teamets räkning vill jag tacka Bengt för hans lysande långsiktiga engagemang i Minesto och hans oföränderliga stöd på en resa som inte alltid är spikrak och i medvind”, sa Martin Edlund, vd på Minesto.

BGA Invest och Bengt Adolfsson har inte bara bidragit med finansiella resurser som ledande investerare i Minesto med nära 200 miljoner kronor, utan även gett betydande stöd i styrelsearbete.

“Världen behöver fler investerare som Bengt Adolfsson som genom handlingskraft pushar agendan för förnybar energi framåt”, sa Martin Edlund.

Git Sturesjö Adolfsson, vd på BGA Invest, sitter kvar i Minestos styrelse och fortsätter att bidra till Minestos kommersiella utrullning.