Minestos tidvattendrake uppmärksammas på BBC News

News

26 oktober 2023

Minestos tidvattendrake uppmärksammades nyligen i ett nyhetsinslag på BBC, samt i en nyhetsartikel. 

Nyhetsartikeln finns tillgänglig på BBC:s hemsida:

Could the UK's tides help wean us off fossil fuels? – BBC News