Minestos tidvattenkraftverk i nätansluten drift – verifierar kommersiell prestanda

Press releases

8 juli 2022

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har enligt plan framgångsrikt satt den första enheten av tidvattenkraftverket ”Dragon 4” i nätansluten drift i Vestmannasund på Färöarna. Idag meddelar bolaget att resultaten från driftsättningen verifierar kommersiell prestanda helt i linje med simuleringsresultat.

Det första tidvattenkraftverket från Minestos produktlinje Dragon Class, Dragon 4 (100kW), har under försommaren driftsatts i Vestmannasund på Färöarna. Den första fasen av elproduktion visar att predikterad prestanda uppnås i linje med Minestos tidigare prognoser och simuleringsresultat.

"Vi är mycket nöjda med att ha fullföljt driftsättning av Dragon 4 och att elproduktionen är helt i linje med våra prediktioner. Vi går nu över till operativ drift och fortsätter parallellt att implementera planerade uppgraderingar", säger Bernt Erik Westre, CTO på Minesto.

”Resultaten från elproduktion i Vestmanna de senaste veckorna  är av mycket stort värde för Minesto på två sätt; vi demonstrerar produkten Dragon 4 (100kW) och har därtill säkrat den nya Dragon-class designen för det större 1.2 MW kraftverket Dragon 12 som just nu tillverkas”, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

Framstegen i Vestmannasund skapar positiva effekter för den kommande uppskalningen, och arbetet med att realisera den första fullskaliga tidvattenparken i Hestfjord på Färöarna fortgår enligt plan.

”Det finns ett stort intresse för Minestos nätanslutna installation på Färöarna och vi välkomnar nu ett flertal globala branschaktörer för besök vid anläggningen” uttrycker Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communications Manager
+46 735 23 71 58
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 juli 2022 kl. 10:15 CEST.