Minestos utbyggnad av tidvattenpark fortlöper enligt plan

Press releases

5 oktober 2022

Minesto, ledande utvecklare av marin energi, meddelar att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper effektivt enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 30 MW, vilket inkluderar tjugofyra kitesystem på 1,2 MW vardera. Anläggningens årliga elproduktion uppskattas till 84 GWh*, vilket motsvarar 20 % av Färöarnas energiförbrukning 2021.

Det utvärderingsarbete som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveckling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter och nätanslutningspunkter. Fokus framöver är att färdigställa konfigurationen för installation av de fyra första drakarna som utgör den första 5 MW-fasen, samt att säkra serviceinstallationer på land. 

"Vi är nöjda med framstegen i Hestfjord-projektet. De lokala förutsättningarna är mycket gynnsamma för en första tidvattenkraftpark och har potential att bidra till en betydande del av Torshavns energiförsörjning", säger Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

Platsutvecklingsprojektet är ett samarbete mellan teknikutvecklaren Minesto, elbolaget SEV och myndigheter på Färöarna. Dessutom har Färöarnas universitet bidragit i den inledande projekteringen. En viktig uppgradering av distributionsnätet till huvudstaden Torshavn (10 km bort) genomförs av Minestos partner SEV:

"Med ett av de mest ambitiösa nationella programmen för grön omställning planerar vi flera viktiga infrastrukturinvesteringar, inklusive nätanslutningspunkten för utbyggnad av tidvattenparken", säger Terji Nielsen, chef för FoU på SEV.

*Som kommunicerat i pressmeddelandet "Minesto tillkännager elproduktion på kommersiellt relevant nivå för nästa generation tidvattendrakar av Dragon Class" December 2021: Den beräknade årliga produktionen på 3,5 GWh för en D12-drake (ett kraftverk med 12 m vinge och en märkeffekt på ca 1,2 MW) baseras på installationer på identifierade platser så som sundet Hestfjord på Färöarna.