Minestos VD Anders Jansson inför klimatmötet i Paris – ”Marin energi kan bli en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi”

Press releases

6 november 2015

Världshaven är antagligen världens största outnyttjade förnybara energikälla. Marin energi förväntas bli den snabbast växande klimatneutrala energikällan de kommande 20 åren. – Marin energi kan utgöra en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi. Det är hög tid att svenska politiker inser hur stor denna sektor kommer att bli och höjer ambitionsnivån inför det stundande COP21 i Paris, menar Minestos VD, Anders Jansson.

Den fossila energibranschen kan betraktas som en döende sektor. Det anser allt fler experter, företag och investerare eftersom både vindkraft och solenergi idag i många fall kan producera el till en låg kostnad utan negativ klimatpåverkan. En tredje förnybar sektor, marin energi, är på kraftig frammarsch och EU har fyrfaldigat budgeten från det sjunde ramprogrammet som avslutades 2013 till det nya Horizon 2020.

Det är glädjande och viktiga nyheter, tycker Minestos VD Anders Jansson, men det krävs samordnande insatser från medlemsstater och här ligger Sverige långt efter.

– Den svenska Energimyndigheten skall investera 53MSEK mellan 2015-2018 inom marin energi. Det är en tjugondel av vad Wales regering gör mellan 2015-2019, ett land med 3 miljoner invånare. Sverige har flera ledande bolag inom vågkraft och tidvattensektorn och det här är ett ypperligt tillfälle att skapa tusentals nya jobb och en helt ny exportsektor, säger han.

Anders Jansson efterlyser en högre ambition från politiskt håll om marin energi skall kunna spela en viktig roll i strävan efter ett fossilfritt samhälle och vara en del av den svenska ekonomin.

– Jag efterlyser primärt en garantifond som underlättar för kunder att köpa de första demonstrationsinstallationerna. Detta skulle snabbt markera Sveriges ställningstagande för utveckling av marin energi. Genom att förenkla den första försäljningen blir bolagen snabbt självförsörjande vilket är den största utmaningen för unga bolag inom ny energiteknik, förklarar Anders Jansson.

Anders Jansson, som varit med och utvecklat branschen de senaste tio åren, är optimistisk inför klimattoppmötet i Paris, 30 november till 11 december. Han tror att ett nytt klimatavtal kommer att skrivas under, vilket i sin tur kommer att öka potentialen för marin energi betydligt.

– Marin energi är en av världens största outnyttjade förnybara energikällor och har potentialen att bli en betydande komponent i energipusslet för att hejda den globala uppvärmningen och skapa det fossilfria samhälle som klimattoppmötet tar sikte på, säger Anders Jansson.

Minesto offentliggjorde nyligen att man tillförts 145MSEK via en emission av units och är godkänt för notering på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är finansiella rådgivare till Minesto i samband med noteringen och nyemissionen. Under 2015 har bolaget vidare säkrat investeringar från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Wales regering (cirka 122 miljoner kronor) samt KIC InnoEnergy (cirka 33 miljoner kronor). Nu är det svenska företaget på god väg att bli ett av de första företagen i världen att bygga en kommersiell tidvattenskraftpark, i Holyhead, Wales, Storbritannien. Tidvattenkraftparken kommer initialt att kunna leverera el till motsvarande 8 000 hushåll och skapa lokala arbetstillfällen i såväl bygg- som driftsfasen.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt Deep Green har producerat el i drygt två år i vattnen i Strangford Lough, Nordirland. Deep Green är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar, vilket ses som ett genombrott för hela industrin för förnybar energi.

Minesto har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Planerad första noteringsdag är 9 november.

6 november 2015

För mer information, kontakta: Anders Jansson CEO, Minesto Telefon: +46 31 760 21 02 eller +46 707 57 57 62 E-post: anders.jansson@minesto.com

Bild på Anders Jansson, https://minesto.com/company/ Följ Minesto på Twitter, https://twitter.com/MinestoAB För bilder på Deep Green, se, https://minesto.com/Resources/Minesto_media_kit.zip

Följande dokument finns att hämta från beQuoted Minesto_Pressrelease_2015-11-06.pdf

Om Minesto Minesto är ett svenskt teknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn. Detta sker genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Detta kan ske tack vare ett unikt sätt att accelerera vattenflöde genom en turbin.

I maj 2015 fick Minesto ta emot 13 miljoner EUR som en investering från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom den lokala walesiska regeringen, för den kommersiella lanseringen av Deep Green i Storbritannien.

Minesto grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Göteborg, Anglesey, Wales och Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Anders Jansson är företagets VD. Läs mer på www.minesto.com.