Minestos VD tecknar aktier genom teckningsoption P0

Press releases

5 juni 2020

Minestos VD Martin Edlund har tecknat 140 000 aktier i Minesto AB genom inlösen av tilldelade teckningsoptioner av serie P0.

Martin Edlund har samtidigt avyttrat cirka 88 000 aktier, bland annat för att finansiera inlösen av P0-optionerna. Sammantaget ökar därmed Martin Edlunds innehav i Minesto AB med cirka 52 000 aktier efter transaktionerna.

Minestos styrelse fattade i maj 2013 beslut om utgivande av teckningsoptioner (personaloptioner) av serie P0 till anställda i bolaget. En (1) P0-option ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Minesto AB till en teckningskurs om 5,95 kronor.

Av ursprunglig volym om sammanlagt 712 000 P0-optioner återstår nu 28 500 att utnyttjas. Teckningsperioden upphör den 30 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.