Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential

Press releases

25 januari 2019

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har lämnat in en patentansökan i syfte att ytterligare förlänga bolagets generiska patentskydd för dess unika havsenergiteknik Deep Green. Den nya tekniska innovationen expanderar marknadspotentialen för Minestos teknologi, samtidigt som den minskar produktens driftskostnader.

– Innovationen som vi avser att patentera skapar betydande kommersiellt värde för Minesto eftersom den utökar antalet potentiella installationsplatser för bolagets teknologi, samtidigt som den minskar driftskostnaderna och därigenom produktens energikostnad, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Den nya tekniska lösningen som har utvecklats av Minesto gör det möjligt att sätta i och plocka ur bolagets marina kraftverk vid ytan, oberoende av förankringlinans längd. Detta innebär en större flexibilitet kring vilka havsdjup som Minestos system kan installeras på, något som är särskilt intressant på platser med kontinuerliga oceanströmmar.

Minesto har idag tio publicerade patentfamiljer som omgärdar bolagets unika havsenergiteknik Deep Green.

– Denna patentansökan är ett skolboksexempel på Minestos strategi för att förlänga och bredda skyddet av bolagets kärnteknik. Vårt skydd av immateriella tillgångar inkluderar idag fler än 50 godkända patent, vilket gör vår patentportfölj till en av de starkaste – om inte den starkaste – i branschen, säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.