Ny VD i Minesto

Press releases

2 februari 2016

Styrelsen i Minesto AB har idag tillsatt nuvarande styrelseordförande Martin Edlund som tillförordnad VD för Minesto AB. Martin Edlund leder idag Minesto AB:s styrelses arbete och har lång erfarenhet av bolaget.

Tillsättandet har skett efter att Minestos nuvarande VD, Anders Jansson valt att lämna sin anställning som VD. Anders Jansson kvarstår som resurs för bolaget under sin uppsägningstid. Anders Jansson, avgående VD:

– Efter en fantastisk resa med 9 år som VD och 10 år med Minesto ser jag att bolaget går in i en ny fas med industrialisering av produkten Deep Green. Efter en lyckad börsintroduktion 2015 och en fullfinansierad affärsplan känner jag att någon med större industriell bakgrund är av bättre nytta för bolaget.

Martin Edlunds roll som VD kommer att vara tillfällig till dess att styrelsen i Minesto kunnat identifiera och rekrytera en lämplig efterträdare.

Dr. Martin Edlund, tillträdande VD:- Minesto har under Anders ledning skapat en god finansiell och teknisk grund att bygga verksamheten vidare på de kommande åren. Mot bakgrund av mina sex år som styrelseordförande med operativa inslag är det naturligt att jag tar ansvar för att säkra kontinuiteten i den fortsatta ledningen av bolaget till dess Anders efterträdare rekryterats.

Med anledning av Martin Edlunds nya roll som VD i Minesto AB har styrelsen beslutat att Bengt Adolfsson tar över rollen som ordförande i Minesto AB:s styrelse.

Bengt Adolfsson, styrelsens tillträdande ordförande:- Vi vill tacka Anders Jansson för hans tid som VD för Minesto. Anders har på ett förtjänstfullt sätt banat vägen för nuvarande fokus på teknikutveckling och kommande kommersialisering av Deep Green. Vi respekterar det vägval som Anders gjort och önskar honom lycka till i framtiden.

Göteborg den 2 februari 2016

För ytterligare information, kontakta gärna:Martin Edlund TF VD och styrelseledamot för Minesto AB, telefon +46 70 579 43 20

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-02-02.pdf

Om MinestoMinesto möjliggör förnyelsebar elproduktion från havet. Minestos patenterade kraftverk Deep Green är den enda tekniken med bevisad funktion i långsamma tidvatten- och havsströmmar. Minesto kommer att tillhandahålla ett komplett kunderbjudande med försäljning av Deep Green kraftverk och licensiering av teknologi, service och underhåll samt utveckling och byggnationsplanering av kraftverksparker. Minestos aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm sedan november 2015. G&W Fondkommission är Minestos Certified Adviser.