Nya rekordnivåer och tredjepartsverifiering av elproduktion i Minestos tidvattenprojekt på Färöarna

Press releases

6 juli 2021

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har genom uppgraderingar och modifieringar av bolagets marina kraftverk DG100 nått ytterligare förbättrad elproduktionsprestanda. Dessutom har nyckelaspekter av testning och elproduktion med DG100-systemet nu tredjepartsverifierats av DNV i enlighet med internationella standarder.

Minesto återupptog nyligen drift med tidvattenkraftverket DG100 i bolagets projekt på Färöarna, som Minesto driver tillsammans med elbolaget SEV. Efter vårens framgångar med elproduktion i Vestmannasund har Minestos uppgraderat DG100-systemet för att öka elproduktionsprestanda avseende både max- och medeleffekt.

Detta har möjliggjorts bland annat genom förbättrad generatorkonfiguration och optimerad roderstyrning. Tidvatten som naturresurs varierar i intensitet över dygnet. För att ta tillvara all energi i flödet är det av stor vikt att optimera kraftverkets elproduktion för både höga och låga flöden.

”Modifieringarna vi har gjort har resulterat i ytterligare förbättrad prestanda under senaste veckornas elproduktion i Vestmannasund. Vi har bland annat nått nya rekordnivåer vad gäller högsta uppmätta maxproduktion om 139 kW och högsta genomsnittseffekt på ett varv med 92 kW effekt. Vi genererar elektricitet till nätet över hela tidvattencykler med tillfredsställande prestanda, vilket är mycket positivt ur ett energikostnadsperspektiv”, säger Martin Edlund, vd för Minesto.

DG100-systemet levererar stora mängder värdefulla data som används både för utvärdering av elproduktion och för vidare teknikutveckling och förstärkning av Minestos patentportfölj. Pågående elproduktion på Färöarna kompletteras med testning för att säkerställa utvecklingen av de system som produceras för EDF-samarbetet i Frankrike och uppskalningen i Wales.

Tredjepartsverifiering

Som ett led i det pågående samarbetet med DNV har ett andra utvärderingssteg slutförts. Nyckelaspekter av testning och elproduktion med DG100-systemet, där den viktigaste är kraftverkets effektkurva, har nu tredjepartsverifierats av DNV i enlighet med standard IEC 62600-200 ”Electricity Producing Tidal Energy Converters – Power Performance Assessment” samt principerna som anges i DNVGL-ST-0164. Samarbetet med DNV fortsätter för att Minestos unika princip för elproduktion ur tidvattenströmmar ska kunna jämföras på rätt sätt gentemot andra tekniker.

”Det pågår ett arbete med att skydda tekniska lösningar kopplat till systemets elproduktion och prestanda. Därför har vi valt att dela med oss av prestandadata från elproduktion till partners och potentiella kunder, men inte publikt. Systemet levererar fullgod prestanda avseende elproduktionsnivåer och som tidigare kommunicerats helt i linje med simulerad prestanda. Arbetet med att skala upp systemen mot 1,2 MW pågår för fullt och med utgångspunkt och trygghet i design och teknikval från DG100-systemets prestanda och produktionsresultat det senaste året i Vestmannasund”, säger Martin Edlund.

Om Vestmannasund-projektet

Minesto har beviljats offentlig finansiering om totalt cirka 3,5 miljoner euro genom EUs EIC Accelerator och Energimyndigheten för genomförandet av Vestmannasund-projektet och utvecklingen av det marina kraftverket DG100.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, vd
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 07:45 CEST.