Nytt datum för årsstämma i Minesto AB

Press releases

28 maj 2020

Minesto AB meddelar nytt datum för bolagets årsstämma 2020. Det nya datumet för årsstämman är den 29 juni 2020 kl 15:00 i Göteborg. Ny kallelse till årsstämman kommer att publiceras separat idag 28 maj.

Ändringen av datumet för årsstämman görs för att säkerställa att stämman blir behörigen sammankallad. Publicering i Post och Inrikes Tidning (PoIT) har ej genomförts i tid, vilket innebär att stämman inte har blivit behörigen sammankallad. Inga förändringar i stämmans innehåll eller upplägg görs.

Den nya kallelsen till årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida idag 28 maj samt i Dagens Industri och PoIT den 1 juni.

Det kommer vara fortsatt möjligt att poströsta istället för att fysiskt medverka vid årsstämman. Bolaget kommer att ta kontakt med de som redan har inkommit med poströster för att säkerställa att dessa beaktas.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.