Projektuppdatering Färöarna

Press releases

3 september 2020

Minesto meddelar idag att företaget planerar fortsatt driftsättning i sitt tidvattenprojekt i Vestmannasund på Färöarna i mitten av oktober. Vidare har Minesto verifierat platsen för den första planerade parkinstallationen av företagets havsenergiteknik på Färöarna.

Installations- och driftsättningsaktiviteterna som hittills har genomförts i Vestmannasund har medfört viktiga framsteg och resultat, säger Minestos VD Martin Edlund.

”Vi har genererat värdefulla data relaterat till kraftverkets rörelser och kontrollsystem, och vi har verifierat kedjan för eldistribution till land. Den marina verksamheten med bogsering och installation gick som planerat vilket också är mycket bra.”

Minesto planerar nu för ny installation av DG100-systemet i mitten av oktober för att inleda nätansluten drift med bolagets Deep Green-teknologi.

”Som vi tidigare har kommunicerat pågår reparation av förankringssystemet och det kommer att ta några veckor till”, säger Martin Edlund.

Parallellt med DG100-installationen har Minesto genomfört mätningar av tidvattenflödesförhållanden i en annan del av Färöarna.

”Vi har verifierat platsen för det första storskaliga projektet på Färöarna tillsammans med vår kund SEV, vilket är mycket positivt för vår färdplan mot kommersialisering”, säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 september 2020 kl. 08:00 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.