Projektuppdatering: Första fasen av offshore installation Dragon 12 genomförd i Vestmanna, Färöarna

Press releases

31 maj 2023

Minesto, ledande utvecklare inom havsenergi, har idag framgångsrikt genomfört den första fasen av offshore installationen för Dragon 12 (1.2 MW) i Vestmanna, Färöarna. Den 3,4 km långa undervattenskabeln lades ut på havsbotten, från nätanslutningen på land till installationsnoden till havs.

Efter en sjötransport över norra Atlanten till Vestmanna påbörjades installationsarbetet vilket framgångsrikt avslutades idag. Kabelinstallationen genomfördes på ca 22 timmar.   

”Denna kabel är den mest värdefulla komponenten i infrastrukturen och det är en milstolpe att den nu är installerad under säkra former. Installationen och utförandet genomfördes enligt plan tack vare vårt team och våra leverantörer”, sade Martin Edlund, vd för Minesto.

Ett standardfartyg anpassades för kabelläggningen av Minestos underleverantör Inyanga i syfte att uppnå en kostnadseffektiv fartygsresurs för genomförandet till havs. Kabeln tillverkades av JDR i Storbritannien och lastades på installationsfartyget i Hartlepool innan transporten till Färöarna.

Nästa steg i D12 installationen är förankringslösningen på havsbotten och installation av kiten.