Projektuppdatering Vestmanna: Dragon 12 funktionalitet verifierad och prestanda på energiproduktion tillfredställande och enligt prediktion

Press releases

22 februari 2024

Under de två första veckorna av testning är Dragon 12:s funktionalitet verifierad och prestanda på energiproduktion är på tillfredställande nivå och enligt prediktion. Alla operationella nyckelfunktioner så som start, vändning med tidvattenflödet och generering av el har framgångsrikt verifierats i första driftsfasen. Givet systemets stabila beteende, konstaterar Minesto att de tekniska riskerna vid uppskalning markant har reducerats.

Minestos tidvattenkraftverk på 1,2 MW – Dragon 12 – har sedan installationen för två veckor sedan levererat som förväntat under sin första tid i drift vid det nätanslutna bottenfundamentet nedborrat i havsbotten i Vestmannasund, Färöarna.

Baserat på erfarenhet från Dragon 4 (det mindre 100kW systemet), styrförmåga och simuleringsmiljöer har alla operationella nyckelfunktioner så som start, vändning med tidvattenflödet och elgenerering, framgångsrikt verifierats i den initiala testningen.

Dragon 12 genererar el på sin 8-formade bana med en bredd på 70 meter och på ett genomsnittligt djup av 50 meter.Kraftverket övervakas och kontrolleras på distans av Minesto och har ett gränssnitt i SEVs kontrollrum i Torshavn där elnätet styrs och övervakas.

“Det är ett sanningens ögonblick att ta del av den första flygningen, och därmed elproduktionen, med varje Minesto-drake. Draken dyker och styr in sig på sin bana  med hjälp av lyftkraften från tidvattenströmmen – samtidigt som den synkroniserar induktionsgeneratorn med elnätet. Det är ett antal parametrar som måste sättas korrekt för att detta ska fungera.. Även om jag förväntade mig att vårt fantastiska ingenjörsteam skulle lyckas var det ändå väldigt tillfredställande att se statusen i vårt SCADA-system skifta till ”Production”, och därigenom ta Minesto upp i megawatt-ligan”, kommenterar Bernt Erik Westre, CTO på Minesto.

Dragon 12 är kraftfull och designad för att skapa stora laster, vilket gör att man behöver pressa och finjustera systemet stegvis för att hantera och kontrollera dessa krafter optimalt. Systemet responderar som förutsett, vilket skapar en solid grund för kommande aktiviteter som fokuserar på att ställa in en uppsättning parametrar i Dragon 12s kontrollsystem.

“Vi kan framgångsrikt summera de första veckorna av Dragon 12-testning. Givet systemets positiva beteende och respons, kan vi redan i denna driftsfas dra slutsatsen att de tekniska risker som uppskalning medför markant har reducerats. Minesto ingår nu i en exklusiv skara av tidvattenutvecklare i megawatt-skala, och viktigast av allt, den enda  med fullskaliga kraftverk som utnyttjar den helt unika och konkurrenskraftiga principen för energikonvertering – att flyga drake,” säger Martin Edlund, vd på Minesto.