Projektuppdatering Vestmanna: Elproduktion under belastningstest avbruten

Press releases

12 juni 2023

Minesto, ledande utvecklare inom havsenergi, har under tio dagar genomfört ett belastningstest under elproduktion med ett nytt potentiellt prestandahöjande delsystem. Igår avbröts produktionen och en oplanerad upptagning från ytan genomfördes framgångsrikt.

Minesto genomför under sommaren en serie med belastningstester med nya systemkonfigurationer för att höja och säkerställa Dragon 4 systemets prestanda och robusthet när det utsätts för stora krafter vid maximala tidvattenflöden. Under söndagen genomfördes en oplanerad upptagning från ytan i samarbete med Minestos lokala installationspartner.

”Oplanerade produktionsstopp är en oönskad men naturlig konsekvens av de belastningstest vi genomför för att säkerställa och tänja gränser för laster vid maximerad produktion. Dragon 4 genomgår nu utvärdering, service och förberedelser för återinstallation”, säger Martin Edlund, vd för Minesto.