Projektuppdatering Vestmanna: En månad av kontinuerlig produktion på rekordnivå och uppgradering av tether (förankringslina) pågår

Press releases

7 mars 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, fortsätter arbetet med tidvattenkraftverken vid sin nätanslutna anläggning i Vestmanna, Färöarna, enligt plan. Tidvattenkraftverket på 100 kW, Dragon 4, har i början av året levererat den högsta totala produktionsvolymen under en kontinuerlig driftsmånad. En uppgraderad tether (förankringslina) som ökar prestandan ytterligare kommer nu att monteras.

Det nätanslutna 100 kW tidvattenkraftverket Dragon Class i Vestmanna har 2023 levererat den högsta totala produktionsvolymen under en kontinuerlig driftsmånad, samt ökad maxeffekt. Elproduktionen följer de fyra tidvattencyklerna per dag med en produktion på upp till 200 kWh per cykel.

Infrastrukturen till havs som installerades i december 2022 för att fördubbla kapaciteten är ansluten och inväntar installation av den andra 100 kW Dragon Class-draken. Denna parallella konfiguration möjliggör både långtidstestning och konfigurationsoptimering. Optimeringen bygger på införandet av en förbättrad tether som förväntas öka systemets prestanda, främst avseende årlig produktionsvolym. Denna uppgradering genomförs som en del av det pågående projektet Tether Optimization i samarbete med Energimyndigheten.

Vi är där vi behöver vara för att kunna verifiera årlig produktionsvolym för Dragon Class-system som lämpar sig för våra första planerade parker i Hestfjord och andra platser. Vår förståelse för hur man matchar en tidvattensite med en specifik kitekonfiguration är nu solid, säger Martin Edlund, vd för Minesto.