Projektuppdatering Vestmanna – installation av Dragon 12 infrastruktur till havs slutförd

Press releases

8 januari 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har framgångsrikt färdigställt Dragon 12 infrastrukturen till havs i Vestmannasund, Färöarna. Genom en framgångsrik anslutning av exportkabeln till fundamentet är produktionsplatsen för Dragon 12 nu redo för elproduktion.

Minesto meddelar idag att installationen av infrastruktur till havs för Dragon 12 är komplett.

Arbetet med att slutföra infrastrukturen inkluderar anslutning av sjökabel till fundamentet som möjliggör effektiv anslutning av kitens förankringslina. Siten är nu redo för elproduktion.

Aktiviteterna i Vestmanna har under vintern rampats upp med tillfredställande elproduktion från Dragon 4 under november och december, parallellt med installationsarbetet med Dragon 12.