Projektuppdatering Vestmanna: Minestos vd kommenterar pågående aktiviteter

Press releases

25 januari 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, fortsätter med full aktivitet att slutföra förberedeleserna för driftsättning av Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna. Minestos vd kommenterar idag de pågående aktiviteterna.

Dragon 12 är världens första tidvattendrake i  megawatt-skala. Kraftverket har framgångsrikt installerats och avinstallerats. Under tuffa väderförhållanden med mycket snö och starka vindar har Minestos team fortsatt arbetet. Slutgiltiga förberedelser görs nu inför installation och produktionsstart. Drifsättning  av denna  första större enhet kräver stor precision och noggrannhet.

”Vi får mycket uppmärksamhet lokalt på Färöarna, bland våra intressenter i Sverige och globalt för vår utveckling. Vårt självklara mål är att sätta D12 i produktion så snart som möjligt. Vi har en funktionell site med all infrastruktur verifierad. Kommunikationen med installerad kite och samtliga delsystem har varit tillfredställande i samband med installationen.. Inte desto mindre kräver varje litet steg fullt engagemang och stor noggrannhet innan vi startar produktion”, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

”Vi bryter ny mark – ingen har någonsin installerat och flugit en undervattensdrake i megawattskala. Det är många processer och procedurer som vi gör för första gången. Normala förfaranden så som hantering av den långa förankringslinan, kommunikation med styrsystemet eller öppning av en rodermodul för att kontrollera en sensor behöver följa särkilda steg och utföras av rätt experter för ett säkert och kontrollerat genomförande”, säger Martin Edlund.

”Vi är naturligtvis mycket måna om att starta elproduktion, och förväntningarna på oss som bolag är med all rätt höga”, avslutar Martin Edlund.

Dragon 4

”Samtidigt har Dragon 4 producerat elektricitet under vintern, och visat teknikens förmåga att producera  baskraft genom denna förnybara källa. Med planerbar produktion som en central del av energimixen kan både CAPEX och OPEX reduceras samtidigt som tillförlitligheten bibehålls. Dragon 4 är nu på kaj för planerat underhållsarbete”, avslutar Martin Edlund.

Filmmaterial av Dragon 12 publiceras idag på Minestos youtube-kanal:

Minesto – YouTube