Projektuppdatering Vestmanna: Service och inspektion av Dragon 12 – Minestos demonstrationsanläggning attraherar internationella beslutsfattare

Press releases

12 juni 2024

Projektuppdatering Vestmanna: Fyra månaders nätansluten drift med megawatt-kraftverket Dragon 12 följs nu av service och inspektion. Minestos verksamhet i Vestmanna fortsätter attrahera studiebesök från internationella intressenter och beslutsfattare.

Efter fyra månaders nätansluten drift togs Dragon 12 framgångsrikt upp den 6 juni för inspektion och underhåll på kaj. Detta är den första inspektionen av enheten, och täcker alla system och komponenter. Dragon 12 installeras åter när dessa aktiviteter är genomförda.

Ett Dragon 4-kraftverk är, med ett antal uppgraderingar av hårdvara jämfört med tidigare kampanjer, installerad sedan mars. Det andra Dragon 4-kraftverket är i Minestos verkstad i Göteborg för att genomgå motsvarande uppgraderingar.

Installerade kraftverk bidrar till utvecklandet av miljömonitorering, värdefullt för nästa fas av utbyggnad i Hestjford. Denna monitorering inkluderar ljudmätning, fågelstudier och monitorering av valar.

“Vår test- och demonstrationsverksamhet i Vestmanna fortsätter med högsta prioritet. Vi har nyligen tagit emot tre studiebesök från kommersiella partners och intressenter och fler är inplanerade. Nästa vecka välkomnar vi EU-kommissionens Director General MARE (Maritime Affairs and Fisheries) och vd:n för Ocean Energy Europe till vår anläggning. Ytterligare ett exempel på värdet av att ha driftsatta system i kommersiell skala”, sa Martin Edlund, vd på Minesto.