Projektuppdatering Vestmanna – Sjösättnings- och upptagningsmetod för fullskaligt tidvattenkraftverk Dragon 12 verifierad

Press releases

10 januari 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har framgångsrikt  använt befintlig sjösättnings- och upptagningsmetod (LARS) för den första tidvattendraken i megawattskala, Dragon 12 (1.2 MW, 25 ton). Metoden som utvecklats och använts för Dragon 4 (100kW, 2,5 ton) har visat sig väl fungerande och effektiv för storskaliga kiter baserat på samma småskaliga arbetsbåt.

Driftsättningen av Launch and Recovery System (LARS) för Dragon 12 har idag framgångsrikt slutförts. Uppskalningen av kraftverket har inte krävt förändringar i sjösättnings- och upptagningsmetoden för Dragon 4 när den används för  Dragon 12. Dragon 12 är tio gånger tyngre, tre gånger så stor, har en längre förankringslina och installeras på större vattendjup. Dessa förändringar har visat sig fullt hanterbara med nuvarande LARS-metod, vilket veriferar både teknisk metod och beräknade operationella kostnader.

­ ”Genom att effektivt ha sjösatt och tagit upp Dragon 12 för första gången har vi nu verifierat den betydelsefulla  LARS-metoden. Det är tillfredställande att konstatera att metoden för den mindre draken är väl fungerande  även för storskaliga drakar”, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

Sjösättning respektive upptagning gjordes på mindre än 2 timmar effektiv tid.

”Framgångsrikt genomförande av en installations- och upptagningscykel inom 24h för första gången för Dragon 12 är en stor framgång och en verifiering av de centrala marina operationerna för kraftverket. Detta är en verkligt unik procedur och kärnan i våra konkurrenskraftiga LCOE-nivåer”, sa Martin Edlund.

Driftsättningen av Dragon 12 med målet att producera el fortsätter vid siten. Paralellt fortsätter operationerna med det mindre kraftverket Dragon 4.