Rättelse: Minesto publicerar årsredovisningen för 2022

Press releases

26 februari 2023

Rättelsen avser ett skrivfel på sidan 9, där minustecken saknas på ”Årets Resultat” samt ”Moderbolagets aktieägare” för kolumn ”2022”.

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande men finns också tillgänglig via bolagets webbplats.

För att ladda ner årsredovisningen, gå till:  www.minesto.com/investor/rapporter